سس هلندی

سس هلندی

سس هلندی پرکاربرد

يكى ديگر از سس هاى مادر و البته از پركاربردترين سس ها در دنياى آشپزى كه در صبحانه ها، غذاهاى دريايى، گريل، استيك ها و سبزيجات پخته شده، است و همچنين درست كردن اين سس يك آشپز ماهر ميطلبد. 
سس هالندز يا هلندى با رنگ كرم مايل به زرد و البته رسپى هاى شبيه زيادى تعريف شده.
كره خالص تصفيه شده چهارصد گرم، 
زرده تخم مرغ چهار عدد،
سركه سفيد يك ق غ
نمك يك پينچ آب جوش دو ق غ طرز تهيه 
به روش بن ماری زرده ها را در كاسه استيل ريخته بهمراه سركه و سپس آب جوش و روى حرارت غير مستقيم به روش بن مارى مى گذاريم و مفتول را از يك مسير براى هم زدن حركت ميدهيم
كره را خيلى آرام اضافه كرده ، از روى حرارت برذىداشته و نمك ميزنيم.
از اين سس، سسهاى خوشمزه و كاربردى ساخته ميشود.