• دوره آشپزی عمومی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 15,000,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/5
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/5/11 تاریخ پایان دوره : 1398/6/15
  • دوره آشپزی عمومی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان