• ورکشاپ آشپزى ايتاليايى با حضور استاد محسن محمدی در هتل المپیک - آموزشگاه سیاحان مروارید آسیا

 • مكان برگزاری ورک شاپ در هتل المپيك، آموزشگاه سياحان مرواريد آسيا می باشد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 6,000,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/23
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/4/26 تاریخ پایان دوره : 1398/4/26
  • ورکشاپ آشپزى ايتاليايى با حضور استاد محسن محمدی در هتل المپیک - آموزشگاه سیاحان مروارید آسیا
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان