دوره های آموزشی

ورکشاپ فست فود - (سوخاری)
ورکشاپ فست فود - (سوخاری)

تاریخ شروع: 1398/8/24
ورکشاپ فست فود - (پاستا)
ورکشاپ فست فود - (پاستا)

تاریخ شروع: 1398/8/17
ورکشاپ فست فود - (بنيه و شنيسل)
ورکشاپ فست فود - (بنيه و شنيسل)

تاریخ شروع: 1398/8/10
ورکشاپ انواع سالاد و سس
ورکشاپ انواع سالاد و سس

تاریخ شروع: 1398/8/3
ورکشاپ فست فود - ( ساندویچ )
ورکشاپ فست فود - ( ساندویچ )

تاریخ شروع: 1398/7/30
ورکشاپ انواع سوپ و املت
ورکشاپ انواع سوپ و املت

تاریخ شروع: 1398/7/26
ورکشاپ فست فود : انواع سالاد
ورکشاپ فست فود : انواع سالاد

تاریخ شروع: 1398/5/30
ورکشاپ فست فود : پیتزاهای ایتالیایی
ورکشاپ فست فود : پیتزاهای ایتالیایی

تاریخ شروع: 1398/5/15
آشپزی عمومی : بیف و استیک ها
آشپزی عمومی : بیف و استیک ها

تاریخ شروع: 1398/5/18