• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • ورکشاپ فست فود - (سوخاری)
  ورکشاپ فست فود - (سوخاری)

  تاریخ شروع: 1398/8/24
  ورکشاپ فست فود - (پاستا)
  ورکشاپ فست فود - (پاستا)

  تاریخ شروع: 1398/8/17
  ورکشاپ فست فود - (بنيه و شنيسل)
  ورکشاپ فست فود - (بنيه و شنيسل)

  تاریخ شروع: 1398/8/10
  ورکشاپ انواع سالاد و سس
  ورکشاپ انواع سالاد و سس

  تاریخ شروع: 1398/8/3
  ورکشاپ فست فود - ( ساندویچ )
  ورکشاپ فست فود - ( ساندویچ )

  تاریخ شروع: 1398/7/30
  ورکشاپ انواع سوپ و املت
  ورکشاپ انواع سوپ و املت

  تاریخ شروع: 1398/7/26
 • ورکشاپ فست فود - (سوخاری)
  ورکشاپ فست فود - (سوخاری)

  تاریخ شروع: 1398/8/24
  ورکشاپ فست فود - (پاستا)
  ورکشاپ فست فود - (پاستا)

  تاریخ شروع: 1398/8/17
  ورکشاپ فست فود - (بنيه و شنيسل)
  ورکشاپ فست فود - (بنيه و شنيسل)

  تاریخ شروع: 1398/8/10
  ورکشاپ انواع سالاد و سس
  ورکشاپ انواع سالاد و سس

  تاریخ شروع: 1398/8/3
  ورکشاپ فست فود - ( ساندویچ )
  ورکشاپ فست فود - ( ساندویچ )

  تاریخ شروع: 1398/7/30
  ورکشاپ انواع سوپ و املت
  ورکشاپ انواع سوپ و املت

  تاریخ شروع: 1398/7/26

مدرسان

اخبار و بلاگ