سس سيب 

سس سيب 

طرز پخت سس سيب 

اين رسپى در آلمان، مجارستان، اتريش بيشترين استفاده را دارد كه براى غذاهايى با بيس ماكيان آپز و بهترين مصرف آن براى استيك هاى آپز است البته به عنوان دسر نيز استفاده مى شود.
سس سيب 
سيب زرد و سفت لبنانى ٥٠٠ گرم پوست كنده
كره ترجيحا گياهى صد گرم 
كاسيا ٢ شاخه 
شكر سه ق غ 
كنياك يا شراب سفيد دو ق غ 
آب يك فنجان 
پودر دارچين فقط براى تزيين 
دستور پخت كه بسيار حساس هست 

ابتدا سيبهارا پوست و گرفته و دانه هايش جدا شده ، كاسياها را تكه و در سيب فرو كرده بهمراه چند قطره آبليمو با يك ق غ از كونياك يا شراب سفيد بهمراه كره و شكر با آب در قابلمه به مدت بيست دقيقه تا سيب نرم شود، دارچين هارا جدا كرده و سيب را پوره كرده و قسمت ديگر كونياك يا شراب سفيد را ريخته و با پودر دارچين تزيين كرده

اخبار